Chcesz przekazać darowiznę na cele statutowe Fundacji Kreatywnych Innowacji nic prostszego.

Pamiętaj!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku

(osoba fizyczna do 6% od dochodu PIT , osoba prawna do 10% od dochodu CIT)

Wystarczy spełnić kilka warunków. Jeśli darczyńca chce przekazaną daro­wiznę odliczyć w rocznym zeznaniu po­datkowym, musi mieć dowód jej przeka­zania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organiza­cji, a darczyńca powinien zachować do­wód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów. 

Darowizna to nie 1% podatku.

Darowiznę możesz przekazać przez cały rok swojej ulubionej organizacji pozarządowej.

Dane do przelewu:

Fundacja Kreatywnych Innowacji
ul. Niemcewicza 91, 26-600 Radom 

konto bankowe nr: 47 1240 5703 1111 0010 6807 6499

 w tytule przelewu wpisz: darowizna na cele statutowe Fundacji Kreatywnych Innowacji

Darowiznę możesz przekazać również za pomocą PayPal oraz przy użyciu karty debetowej lub kredytowej klikając na poniższy baner:

Dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL47124057031111001068076499
SWIFT: PKOPPLPW