Witaj Na stronie internetowej Fundacji Kreatywnych Innowacji

FUNDACJA KREATYWNYCH INNOWACJI powstała w 2013 w celu wsparcia grup defaworyzowanych, pomocy w rozwoju osobom niepełnosprawnych, promocji przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia rozwoju Mazowsza, miasta Radom oraz promocji Polskich produktów.

Jeżeli poszukujesz partnera w realizacji projektów UE, świadczmy USŁUGI w zakresie:

  • Pośrednictwa pracy
  • Rekrutacji i selekcji
  • Poradnictwo zawodowe
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Organizację szkoleń zawodowych
  • Organizację warsztatów podnoszących kompetencje miękkie

Bardzo chętnie nawiązujemy współpracę w ramach partnerstwa, wspólnie piszemy projekty UE.

PRZEDSIĘBIORCY

Jeżeli poszukujesz pracownika, jesteś zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, pomagamy w rekrutacji i selekcji, pośrednictwie pracy, organizacji staży zawodowych. 

Udzielamy porad jak skorzystać ze wsparcia PFRON. Pomagamy tworzyć środowisko pracy przychylne osobom niepełnosprawnym. 

Poszukujesz wsparcia, dotacji UE na rozwój swojej działalności. 

Chcesz zmienić wizerunek swojej firmy w ramach CSR (Corporate Social Responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu, pomagamy przeprowadzić szereg działań marketingowym budujący pozytywny wizerunek firmy.  


26 października 2021 Fundacja Kreatywnych Innowacji została podmiotem certyfikowanym w Konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” przyznawanym przez Ministra Polityki Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii:

  • Sukces Rynkowy,

Ekonomia społeczna i solidarna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

Fab Lab Radom

MASZ POMYSŁ, CHCESZ COŚ STWORZYĆ, NIE WIESZ JAK. 

ZRÓBMY TO RAZEM W MOBILNYM FAB LABIE !

Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Jesteśmy z wami by się wspólnie uczyć, tworzyć i się wzajemnie inspirować. Nasz MOBILNY FAB LAB ma gromadzić różnorodnych ludzi, chcących dzielić się z innymi swoimi umiejętnościami, pasjami oraz  doświadczeniem. 

Wraz pasjonatami DIY, majsterkowiczami oraz sponsorami powiększamy zasób narzędziowy pracowni, by je WAM udostępniać. Tworzymy miejsce pełne synergii, przyjazne pracy grupowej, gdzie powstaje innowacja, a innowatorzy w pojedynkę nie mieliby szans na realizację swoich pomysłów.

Korzystamy z otwartych źródeł wiedzy DIY i pomocy społeczności  internetowej. 

Zapraszamy Dzieci, Uczniów, Studentów oraz Dorosłych do tworzenia INNOWACYJNYCH projektów wspólnie z naszą pracownią. 

WOLONTARIUSZY do dzielenia się swoją pasją z innymi i do prowadzenia wspólnych warsztatów.

SPONSORÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW do wsparcia  rozwoju naszej pracowni, doposażenie warsztatów.

DZIELMY SIĘ PASJĄ. BY WSPÓLNIE TWORZYĆ NIESAMOWITE RZECZY.

Aktualności

Fundacja Kreatywnych Innowacji podmiotem certyfikowanym Konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”

Fundacja Kreatywnych Innowacji została podmiotem certyfikowanym w Konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” w kategorii: Sukces rynkowy. „Ekonomia społeczna i solidarna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem …

Chcesz przekazać darowiznę na cele statutowe Fundacji Kreatywnych Innowacji nic prostszego.

Pamiętaj!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku

(osoba fizyczna do 6% od dochodu PIT , osoba prawna do 10% od dochodu CIT)

Wystarczy spełnić kilka warunków. Jeśli darczyńca chce przekazaną daro­wiznę odliczyć w rocznym zeznaniu po­datkowym, musi mieć dowód jej przeka­zania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organiza­cji, a darczyńca powinien zachować do­wód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów. 

Darowizna to nie 1% podatku.

Darowiznę możesz przekazać przez cały rok swojej ulubionej organizacji pozarządowej.

Dane do przelewu:

Fundacja Kreatywnych Innowacji
ul. Niemcewicza 91, 26-600 Radom 

konto bankowe nr: 47 1240 5703 1111 0010 6807 6499

 w tytule przelewu wpisz: darowizna na cele statutowe Fundacji Kreatywnych Innowacji

Darowiznę możesz przekazać również za pomocą PayPal oraz przy użyciu karty debetowej lub kredytowej klikając na poniższy baner:

Dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL47124057031111001068076499
SWIFT: PKOPPLPW