Fundacja Kreatywnych Innowacji podmiotem certyfikowanym Konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”

Fundacja Kreatywnych Innowacji została podmiotem certyfikowanym w Konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” w kategorii:

 • Sukces rynkowy.

Ekonomia społeczna i solidarna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, przyznane zostały certyfikaty w pięciu kategoriach:

 1. Kategoria I. Debiut roku.
 2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
 4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
 5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Podmioty Certyfikowane otrzymały nagrody w postaci:

 1. a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
 2. b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategorii III

Fundacja będzie mogła skorzystać  z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do naszych potrzeb. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

https://www.facebook.com/mripsRP/videos/1118287045371145

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Laureaci,i,certyfikowani,2021,4249.html

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2021,-,ogloszenie,konkursu,4190.html